Офіційні правила акції

«ОЧЕВИГОДА- Спекотна Пропозиція»

для клієнтів – АТ «УКРСИББАНК»

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (надалі – «Організатор»).Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна, 04070.
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕЕ Лояльність і Винагороди", що знаходиться за адресою: вул. Дегтярна, 7, офіс 41, м. Київ, Україна, 04071 (надалі – Технічний партнер).
1. Основні положення Акції.
1.1.Організатор/Виконавець можуть використовувати для інформування потенційних і діючих учасників Акції повідомлення в мобільному додатку UKRSIBonline, та короткий мобільний номер 729, а для реєстрації учасників Акції– веб-сторінки Акції.
1.2. Умови Акції, що зазначено Організатором/Виконавцем в СМС-повідомленнях, що направляються запрошеним або фактичним учасникам Акції, є скороченою версією детальних умов Акції. Під умовами Акції в даному контексті розуміються види подарунків, територія і строки Акції, дії, що учасники повинні зробити для отримання права на подарунки, строки і спосіб отримання подарунків та інше. Детальні умови Акції зазначаються на веб-сторінках Акції (посилання на які містяться у СМС-повідомленнях) і даних Офіційних Правилах Акції. Організатор/Партнер/Виконавець та/або Технічний партнер не несуть відповідальності за невірне тлумачення учасниками скорочених умов Акції, що містяться в СМС-повідомленнях, за умови, якщо на веб-сторінках Акції і в Офіційних Правилах Акції відповідні умови викладені вірно і у зрозумілій учасникам формі.
1.3. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і
нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, та які відповідають всім переліченим нижче критеріям:
· є держателями дебетної картки, емітованої АТ «УКРСИББАНК»(далі - Картка), для використання фізичними особами (надалі – «Картка»);
· запрошені Організатором до участі у Акції через СМС на мобільні телефони, згіднобази даних клієнтів Організатора;
· свідомо і добровільно підтверджують згоду на участь у акції шляхом ненадсилання своєї відмови від участі на веб-сторінці Акції;
· є користувачами UKRSIBOnline
· не є співробітниками або близькими родичами співробітника Банку чи підприємства-Виконавця Акції.
· повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які:
· не відповідають вимогам п. 1.3. даних Правил.
· власники карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком.
1.3. Організатор/Виконавецьне беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що будь-якийклієнт чи користувач Картки обов’язково буде залучений до Акції. ТакожОрганізатор/Виконавець Акції не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників Акції за їх бажанням.
1.4. Акція триватиме з 22червня 2021 р. до 31липня 2021 р. включно (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
1.5. Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим та зони проведення ООС.
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 1.4. даних Правил) здійснити певну кількість розрахунків в торгівельних мережах та/або в мережі інтернет у національній валюті на території України та інших країн за допомогою Картки (далі – «Транзакція»), як це визначено Організатором у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників акції та/або на сторінці реєстрації Акції.
2.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення
факту досягнення Учасником кількості транзакцій щодо умов Акції:
2.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати початку періоду Акції або після 24:00 дати останнього дня періоду акції згідно СМС-запрошення та інформації на сторінці Акції, за Київським часом;
2.2.2. транзакції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти
видачі готівки та/або інших кредитно-фінансових установ;
2.2.3. перекази коштів з Картки на рахунки фізичних осіб;
2.2.4. транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Картки, включаючи пенсійні картки і картки з дозволеним овердрафтом.
2.2.5. не вважаються Транзакцією (п.2.1.) розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online.
2.2.6. транзакції за МСС-кодами, які входять в перелік заборонених. А саме: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011
2.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Організатору/Виконавцю на обробку їх персональних даних, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції для Учасників Акції складається з:
3.1.1. Заохочення, що зазначені у СМС-запрошенні Учасника і на сайті Акції є Гарантованими подарунками для всіх Учасників, що виконали умови Акції. Кількість заохочень відповідає кількості Переможців акції і не є додатково обмеженою.
3.2. В якості Заохочень Акції можуть виступати, на розсуд Виконавця/Організатора:
- електронні ваучери мережі подарунків ОЧЕВИГОДА номіналом від 100 грн. до 200 грн.;
- поповнення рахунку мобільного телефона Учасника на суму від 100 до 200 гривень (номера, що належать до наступних операторів мобільного зв’язку: Київстар, Vodafone, Lifecell, Інтертелеком, Трімоб);
- та інші аналогічні за вартістю Заохочення Акції.
3.3. Номінал / вартість Заохоченьдля кожного конкретного Учасника визначатиметься у СМС-запрошенні до Акції, отриманому даним Учасником або на сайті Акції щодо даного етапу Акції.
3.4. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень Акції.
3.5. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.6. Організатор/ Виконавець не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.7. Відповідальність Організатора/Партнера обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.8.Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
3.9. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень Акції та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Інтернет-сайті Банка https://my.ukrsibbank.com/uaта/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, а також враження від використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
3.10. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.
3.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції передбаченого п. 3.2, усвідомлює, що:
- таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.
4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1.Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції
проводиться Виконавцем на основі бази даних банківських транзакцій Організатора, наступним чином:
4.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Періоду Акції Організатор надає Виконавцю партнеру перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції (згідно п. 2 Правил) у форматі 380 (без пробілів та інших розділових знаків; кожен номер має бути з нового рядка в форматі XLS або tхt) (надалі – Номери мобільних телефонів).
4.1.2. Дані переліки формуються наступним чином: Організатор шляхом співставлення відомостей з Бази Транзакцій за Період Акції обирає Учасників Акції, які здійснили Транзакції в період Акції з урахуванням вимог п. 2 Правил.
4.1.3. Виконавець протягом не більш, ніж 10 робочих днів з моменту отримання даних, зазначених у п.4.1.1, відправляє СМС-повідомлення із зазначенням Подарунку і способу його отримання (якщо це потрібно) кожному Переможцю Акції.
4.2. Отримання Учасником права на отримання Заохочення Акції та
факт отримання чи не отримання Подарунку ним жодним чином не впливатиме на право
участі даного Учасника у інших Акціях і отримання права на Заохочення в них.
4.3. Виконавець/Організатор гарантують об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції. Рішення Організатора/Виконавця щодо визначення списку Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.
5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
5.1. Вручення Заохочень Учаснику, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем Акції. Виконавець гарантує надіслання всім Переможцям Акції електронного повідомлення, яке вміщує Заохочення Акції (таке, наприклад, як електронний сертифікат на придбання товарів та послуг, промо-код та т.і.), або містить достатньо детальну інструкцію із отримання Заохочення Переможцем Акції. В якості каналу передачі електронного повідомлення про перемогу Учасника і отримання подарунку Акції, а також передачі самого Заохочення у електронній формі (подарункового сертифікату, ваучера на знижку або т.і.) використовуватиметься один з наступних каналів, у порядку пріоритетності, на вибір Організатора:
· Персональне повідомлення у мобільному додатку Банку UKRSIBonline. Для гарантованого отримання Учасником повідомлення про перемогу і отримання Заохочення Учасник має встановити на свій телефон і активувати мобільний додаток UKRSIBonline. Отримати і встановити мобільний додаток можна за посиланнями: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrsibbank.client.android&rdid=com.ukrsibbank.client.android або https://itunes.apple.com/ua/app/ukrsib-online/id1274450755?l=uk&ls=1&mt=8
· СМС повідомлення на мобільний телефон;
· Повідомлення електронної пошти (е-mail). Використовується виключно як додатковий, а не основний канал передачі інформації.
5.2. Строк дії права Переможця на отримання Заохочення (електронного ваучера на придбання товарів та послуг, промо-кода та т.і.) з моменту його отримання від Виконавця партнера, є обмеженим і зазначається під час передачі Виконавцем повідомлення про Заохочення і складає від 1 до 10 календарних днів, в залежності від Акції.
5.3. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Учасниками
Акції та здобули право на отримання Заохочень Акції, але з причини несправності роботи
мобільного телефону або з інших причин, незалежних від Виконавця/Організатора та/або залучених ним осіб, не могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Заохочень Акції, автоматично втрачають право на отримання Заохочень Акції.
5.4. У разі відсутності в Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції,
можливості скористатися Заохоченнями Акції з будь-яких особистих причин в строки,
передбачені даними Правилами, Виконавець/Організатор не сплачують жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання Заохочень Акції.
5.5. Виконавець/Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо Заохочень Акції після їх одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції.
5.6. Виконавець/Організатор не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.
5.7. Виконавець/Організатор не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
Якщо будь-який Учасник Акції, визначений Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочень Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Організатора (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Виконавця/Організатора.
5.8. Виконавець/Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Заохочення Акції, і прав на одержання Заохочень Акції. Виконавець/Організатор не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.9. Виконавець/Організатор та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, введення карантину, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця//Організатора залучених ними третіх осіб обставини.
5.10. Виконавець/Організатор не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на Інтернет-сайті Банка https://my.ukrsibbank.com/ua
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем/Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов
Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений
для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності
з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 6.1. Правил, якщо інше не буде
спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.
6.2. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
6.3. Виконавець/Організатор не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7. Інші умови
7.1. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 4 цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
7.5. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем.
7.6. Організатор/Виконавецьне несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Виконавця.
7.7. Організатор/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Виконавець не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.9. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
Щоб обміняти отриманий Вами ваучер Очевигода на подарунковий сертифікат MakeUp на відповідну суму, Вам необхідно заповнити форму на цій сторінці та натиснути кнопку «Замовити».
|
+38 (044) 333 30 10
info@ochevygoda.com.ua
щоденно з 9:00 до 19:00 без вихідних
Made on
Tilda